top of page

Business Informatie Management

IT is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het bedrijfsproces. Veel organisaties zijn voor de dagelijkse bedrijfsprocessen vrijwel volledig afhankelijk van IT.

Dat stelt hoge eisen aan de formulering van de IT vraag (wat hebben we nodig?), de kwaliteit en beschikbaarheid van de IT, de aansturing van de IT leverancier(s).

 

Daarnaast zien we een steeds grotere complexiteit en professionaliteit in het aanbod van IT-producten en diensten en neemt de rol van externe leveranciers toe, doordat outsourcing van IT taken steeds vaker plaatsvindt.

Betere aansturing

 

Door het toegenomen belang van Informatievoorziening enerzijds en de steeds grotere complexiteit ervan anderzijds, worden de eisen die organisaties aan de aansturing van hun informatievoorziening stellen steeds hoger. De aansturing van de informatievoorziening - het Business Informatie Management (BIM), (voorheen aangeduid met Functioneel Beheer en Informatiemanagement) - is een volwassen proces geworden. Dat betekent dat de processen tussen de gebruikersorganisatie en de IT-organisatie goed georganiseerd moeten zijn. Alleen dan zijn gebruikersorganisaties in staat optimaal te blijven profiteren van alle IT-mogelijkheden, intern en extern.

Hiermee stijgt de gebruikswaarde van informatiesystemen en worden bedrijfsprocessen door de informatie­voorziening optimaal ondersteund.

 

Herkenbare taal

 

Om juiste keuzes te maken en om gebruikers- en informatievoorzieningen te faciliteren, zijn processen nodig om BIM in te vullen. Modellen die de informatievoorziening inzichtelijk maken en structuur bieden, voorzien daarom in een behoefte die bij veel organisaties leeft. IT-afdelingen willen in een herkenbare taal kunnen praten met de gebruikersorganisatie. Een taal die IT-vragen in een eenduidige terminologie formuleert. De standaard Business Information Services Library (BiSL) helpt gebruikersorganisaties in het spreken van die taal.

De oplossing

 

Het model en de best practices van Business Information Services Library (BiSL) bieden een raamwerk om BIM vanuit de bedrijfsdoelstellingen te sturen. Dit zorgt voor een betere aansluiting van de informatievoorziening op de bedrijfsprocessen en een betere aansturing van de IT leveranciers.

 

Bij de beschrijving van alle processen die noodzakelijk zijn voor optimaal BIM gaat het BiSL model uit van een indeling in richtinggevende, sturende en uitvoerende processen. Het model wordt ondersteund door een verzameling best practices. Om dat verder te stimuleren is BiSL in het publieke domein geïntroduceerd.

 

Het helpt organisaties de toegevoegde waarde van BIM inzichtelijker te maken voor gebruikers én management. Ter ondersteuning van de invoering van BiSL gebruikt Motivaty een portfolio aan producten en diensten, zoals BiSL-zelfevaluatie, BiSL-scan, Advies, Interim-management en Opleidingen.

bottom of page